Možnosti dopravy a platieb

Kategórie
 
 
 
 
 

Informácie o dopravách a platbách

Doprava

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie dodacia adresa zákazníka uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe (štandartne 2, 3, 5 alebo do 14 dní) po prijatí elektronickej objednávky, podľa dostupnosti tovaru. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný.  
Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.
Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Platby

Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
a) Dobierka
b) V hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.
c) Bankovým prevodom, po uskutočnení tejto platby bude tovar zaslaný zákazníkovi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia